הדרום תופס גובה

בנייה לגובה בדרום

מגדלי אביסרור בשדרות רגר בבאר שבע מאפיינים את התופעה הרווחת: הדרום עולה לגובה.